Implementacja Dyrektywy UCITS V – kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy

26-27 listopada 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa… Czytaj więcej »

Jesień obfituje w zmiany prawa

W najbliższym czasie będziemy mieli dużo  nowych regulacji prawnych mających znaczący wpływ na działalność przedsiębiorców. Czytaj więcej »

NOWA USTAWA O OBLIGACJACH -WARSZTATY DLA EMITENTÓW I INWESTORÓW

Na początku września trafił do Sejmu projekt nowej ustawy o obligacjach. 25 września odbyło się jego pierwsze czytanie i projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. Jeśli proces legislacyjny promulgacja przebiegną bez zakłóceń 1 stycznia 2015 r . będziemy emitowała obligacje według zmienionych zasad. Czytaj więcej »