Nota prawna

Wszelkie prawa do całej zawartości strony internetowej są zastrzeżone. Żadna część strony nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Kancelarii.  Kancelaria Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie Prawni i Adwokaci Spółka partnerska  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronie.

Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie Prawni i Adwokaci Spółka partnerska, Warszawa, ul. Śniadeckich 17 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy,  Nr KRS 0000332808, NIP: 701-019-57-30, REGON: 141966348,