Marta Lewandowska

Marta Lewandowska

MARTA LEWANDOWSKA – Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych w Warszawie oraz w Toruniu. Z kancelarią Drab – Grotowska, Juszczyńska, Achler związana jest od 2013 roku. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa medycznego oraz szeroko pojętego prawa gospodarczego

Dotychczasowa praktyka zawodowa Marty Lewandowskiej obejmuje przede wszystkim:

  • prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych,
  • bieżące doradztwo na rzecz władz spółek handlowych oraz podmiotów leczniczych,
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa medycznego,
  • przygotowywanie kontraktów handlowych, dokumentów korporacyjnych, umów cywilnoprawnych, porozumień biznesowych,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, regulaminów i statutów,
  • sporządzanie pism procesowych na etapie całego procesu sądowego,
  • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi, przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
  • prowadzenie szkoleń dla podmiotów gospodarczych oraz podmiotów leczniczych.
T: +48 22 628 33 79

marta.lewandowska@dja-legal.p