Kierownik Biura Kancelarii

Związana z Kancelarią od początku jej istnienia. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu pracą biura i sekretariatu w kancelariach prawnych.

W kancelarii Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler sp. p. odpowiada za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania biura, w tym w szczególności za koordynację obiegu dokumentów oraz wewnętrznego i zewnętrznego przepływu informacji. Świetnie zarządza terminarzem oraz koordynuje bieżące kontakty z klientami.

T: +48 22 628 33 79
F: +48 22 628 14 55
marlena.papis@dja-legal.pl