Leszek Chmielewski

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych Studiów Europejskich przy Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Moneta UMK w Toruniu.

Od ponad 10-ciu lat specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Prowadzi obsługę prawną wykonawców oraz zamawiających, reprezentuje Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi w powyższym zakresie. Posiada aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych. Od 2013 roku prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego.

W latach 2011-2012 pracował w Biurze Prawnym w Sygnity S.A. kompleksowo doradzając spółce na każdym etapie procesu udzielenia zamówień publicznych oraz reprezentując wykonawcę w licznych sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. W latach 2003-2010 pracował na rzecz zamawiających: jednostek administracji samorządowej, sądu okręgowego oraz Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie. Brał udział w udzieleniu licznych zamówień publicznych, wielokrotnie przewodniczył komisjom przetargowym, zajmował się rozstrzyganiem protestów oraz nadzorowaniem całości prowadzonych postępowań przetargowych, kierując Wydziałem Zamówień Publicznych.

Dotychczasowa praktyka zawodowa Leszka Chmielewskiego obejmuje przede wszystkim:

  • Kompleksowe doradztwo prawne na rzecz wykonawców oraz zamawiających na każdym etapie udzielania zamówień publicznych;
  • Reprezentację wykonawców oraz zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi w sporach z zakresu zamówień publicznych;
  • Obsługę prawną budowlanych procesów inwestycyjnych na etapie ich przygotowywania oraz realizacji;
  • Doradztwo prawne w zakresie prawa nowych technologii (IT), w szczególności przygotowywanie i weryfikację umów wdrożeniowych, licencyjnych oraz na dostawy sprzętu informatycznego i oprogramowania;
  • Reprezentację Klientów przez sądami powszechnymi;
  • Prowadzenie stałej i doraźnej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz jednostek z sektora administracji publicznej.

Leszek Chmielewski prowadził szkolenia w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych.

T: +48 22 628 33 79
leszek.chmielewski@dja-legal.pl