Edyta Juszczyńska – radca prawny od 2003 r.  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.

W latach 2005 – 2008 pracowała jako Dyrektor Departamentu Prawnego w PKO TFI S.A. Od roku 2000 do 2005 pracowała jako senior associate w międzynarodowej kancelarii prawniczej Linklaters, wcześniej, od roku 1997 związana była z w warszawskim biurem kancelarii Weil, Gosthal & Manges. Karierę zawodową rozpoczęła od pracy w Departamencie Domów Maklerskich i Funduszy Powierniczych w Komisji Papierów Wartościowych w roku 1996.

Dotychczasowa praktyka zawodowa Edyty Juszczyńskiej obejmuje przede wszystkim:

  • Doradztwo prawne i negocjacje przy transakcjach typu M&A, zarówno w odniesieniu do transakcji dotyczących spółek prywatnych, jak i spółek publicznych, między innymi na rzecz największych, polskich i zagranicznych banków inwestycyjnych, również w zakresie restrukturyzacji grup kapitałowych; doradztwo zarówno po stronie nabywców jak i zbywców; udział w liku procesach prywatyzacji dużych polskich spółek;
  • Doradztwo w zakresie licznych emisji papierów wartościowych, w tym obligacji, obligacji zamiennych na akcje, eurobligacji, reprezentowanie zarówno emitentów, nabywców jak i zbywców papierów wartościowych;
  • Kompleksowe doradztwo w zakresie licencjonowania, obsługi i rozwijania nowych produktów dla funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych, jak również doradztwo w zakresie obsługi domów maklerskich i agentów firm inwestycyjnych;
  • Pełną obsługę korporacyjną spółek;
  • Doradztwo w zakresie umów sponsorskich i marketingowych oraz w zakresie praw autorskich;
  • Doradztwo przy utrzymywaniu relacji inwestorskich przez spółki publiczne.

Była  członkiem Komisji Rewizyjnej OIRP w Warszawie w poprzedniej kadencji, prowadziła szkolenia dla aplikantów warszawskiej OIRP z zakresu sporządzania umów. Zasiadała w radach nadzorczych kilku spółek, w tym podmiotów nadzorowanych przez KNF.

T: +48 22 628 33 79
F: +48 22 628 14 55
K: +48 602 172 566
edyta.juszczynska@dja-legal.pl