Bartłomiej Achler, adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył także podyplomowe studium prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Współzałożyciel i partner w kancelarii Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Sp. p.

Specjalizuje się w prawie medycznym. Od wielu lat doradza podmiotom leczniczym w zakresie prowadzonej przez nie działalności. Posiada również wieloletnie doświadczenie w w postępowaniach o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu błędów medycznych.

Jest członkiem Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Autor blogów: Prawo dla zdrowiaPrawnik w szpitalu  oraz podcastu dla przedsiębiorców prowadzących działalność leczniczą Prawo dla zdrowia – podcast.

Świadczy doradztwo prawne na rzecz podmiotów gospodarczych ze szczególnym  uwzględnieniem ochrony praw na dobrach niematerialnych oraz spraw z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Prowadzi sprawy karne z zakresu white collar crimes.

Dotychczasowa praktyka zawodowa mec. Bartłomieja Achlera obejmuje w szczególności:

  • Kompleksowe doradztwo prawne na rzecz podmiotów leczniczych, spółek prawa handlowego oraz uczelni wyższych i instytutów badawczych;
  • Reprezentację procesową  pokrzywdzonych w sprawach o błędy medyczne, zarówno w postępowaniach cywilnych, jak i karnych, a także w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
  • Doradztwo prawne w sprawach z zakresu ochrony praw na dobrach niematerialnych, obejmujące reprezentowanie klientów przy rozstrzyganiu sporów o naruszenie praw własności intelektualnej (m.in. patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych) oraz w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji.
  • Doradztwo prawne w sprawach z zakresu transferu technologii oraz komercjalizacji B+R.
  • Doradztwo prawne przy sporach korporacyjnych, w tym zapewnienie wsparcia prawnego przy negocjacjach oraz w postępowaniach sądowych i arbitrażowych;
  • Pomoc prawną w sprawach przestępczości gospodarczej, w tym reprezentowanie interesów pokrzywdzonych w postępowaniach karnych oraz występowanie jako obrońca w sprawach karnych gospodarczych.
T: +48 22 628 33 79
F: +48 22 628 14 55
K: +48 600 266 691
bartlomiej.achler@dja-legal.pl