Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obronił pracę magisterską na temat rozwoju franchisingu w Polsce. Ukończył także specjalistyczne kursy z zakresu franchisingu prowadzone przez prof. Martina Mendelsohna na Middlesex University Business School w Londynie.

Od 2006 roku jest partnerem zarządzającym w Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych, w latach 2000 – 2006 założyciel i szef działu franchisingu w firmie PROFIT system. Wcześniej pracował w Coopers & Lybrand, a następnie jako associate w międzynarodowej kancelarii prawniczej Weil, Gotshal & Manges. W latach 2000-2001 pracował jako starszy prawnik w grupie Elektrim. W okresie od 2001 do 2007 nadzorował obsługę prawną spółek wchodzących w skład grupy Vivendi. W tym charakterze odpowiadał za obsługę prawną restrukturyzacji grupy kapitałowej Elektrim Telekomunikacja w Polsce obejmującą, między innymi, transakcje fuzji i przejęć (M&A) o wartości przekraczającej 400 mln Euro. W okresie od 2005 do 2007 roku brał czynny udział w sporze dotyczącym 48% udziałów Polskiej Telefonii Cyfrowej.

Dotychczasowa praktyka zawodowa Andrzeja Krawczyka obejmuje przede wszystkim:

  • Kompleksowe doradztwo w zakresie franchisingu, agencji i dystrybucji obejmujące nie tylko aspekty prawne, ale także wybór właściwego wariantu rozwoju systemu sieciowego oraz opracowanie kompletnej dokumentacji;
  • Doradztwo prawne i negocjacje przy transakcjach typu private equity/venture capital;
  • Doradztwo prawne i negocjacje umów najmu powierzchni handlowych;
  • Prowadzenie i nadzór procesów restrukturyzacyjnych oraz rozwiązywanie sporów właścicielskich;
  • Doradztwo prawne i negocjacje przy transakcjach fuzji i przejęć (M&A);
  • Doradztwo w zakresie prawnych aspektów technologii informatycznych, a w szczególności przygotowywanie i weryfikacja umów wdrożeniowych;
  • Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, a w szczególności przygotowywanie i weryfikacja umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych;
  • Obsługę prawną polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz doradztwa korporacyjnego.

Andrzej Krawczyk reprezentuje Polskę w Euro Franchise Lawyers – prestiżowej organizacji zrzeszającej prawników, specjalistów we franczyzie. Jako jedyny Polak znalazł się w gronie międzynarodowych ekspertów w zakresie franczyzy wymienionych w prestiżowej publikacji The International Who’s Who of Franchise Lawyers. Członek Rady programowej czasopisma „International Journal of Franchising Law”.

Autor rozdziału na temat Polski w The International Encyclopedia of Franchising Law, książki „How to franchise in Poland” oraz licznych artykułów na temat franchisingu, prawa spółek i zagadnień e-commerce opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Członek honorowy Polskiej Organizacji Franczyzodawców, członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Licensing Executive Society Poland.

T: +48 22 628 33 79
andrzej.krawczyk@dja-legal.pl