Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, w 1999 r. ukończyła aplikację prokuratorską w Warszawie, od 2006 r. radca prawny.

W latach 2006 – 2008 pracowała jako Dyrektor Działu Prawnego w OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o. Od roku 1998 do 2006 pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego oraz Inspektora Nadzoru w Union Investment TFI SA. Karierę zawodową rozpoczęła od pracy na stanowisku inspektora w Departamencie Delegatur Ministerstwa Skarbu Państwa w roku 1997.

Dotychczasowa praktyka zawodowa Agnieszki Jaczyńskiej obejmuje przede wszystkim :

  • Kompleksowe doradztwo w zakresie licencjonowania, obsługi i rozwijania nowych produktów dla funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych, jak również doradztwo w zakresie obsługi domów maklerskich i agentów firm inwestycyjnych;
  • Doradztwo w zakresie emisji obligacji i akcji; reprezentowanie zarówno emitentów, nabywców jak i zbywców papierów wartościowych;
  • Pełną obsługę korporacyjną spółek, w tym w zakresie prawa pracy z wyłączeniem doradztwa podatkowego;
  • Obsługę podmiotów zobowiązanych w zakresie przeciwdziałania procederowi „prania brudnych pieniędzy”, w tym opracowywanie regulacji wewnętrznych oraz kontrolę obiegu i zachowania poufności informacji w instytucjach finansowych („chińskie mury”, listy restrykcyjne, transakcje wladz i pracowników papierami wartościowymi);
  • Doradztwo w zakresie procedur dotyczących ochrony danych osobowych oraz warunków przetwarzania danych osobowych, w tym przygotowywanie wniosków dotyczących zgłoszenia baz danych do rejestracji w GIODO, opracowywanie regulacji wewnętrznych dla podmiotów przetwarzających dane osobowe, pomoc prawna w zakresie umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Doradztwo w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, w szczególności przygotowywanie i weryfikacja umów o dzieło z twórcami i wykonawcami, umów wydawniczych, umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych.

T: +48 22 628 33 79
agnieszka.jaczynska@dja-legal.pl