Umowy w obrocie krajowym i międzynarodowym

Negocjujemy, opracowujemy i opiniujemy umowy w obrocie gospodarczym zarówno krajowym, jak i międzynarodowym, doradzając naszym Klientom rozwiązania optymalne z punktu widzenia zabezpieczenia ich prawnych interesów, przy równoczesnym uwzględnieniu celów biznesowych.

Pracując bierzemy pod uwagę charakterystykę branży i uwarunkowania biznesowe każdego z Klientów. Dostarczamy rozwiązania zabezpieczające interesy przez zminimalizowanie wszelkiego rodzaju ryzyk, jakie mogą wyniknąć w szczególności w toku wykonywania umowy.

Klientom służymy pomocą w zakresie wszelkich typów umów w zawieranych w ich działalności. Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje przygotowanie projektu umowy lub wprowadzenie zmian. W razie potrzeby sporządzamy opinie, uczestniczymy w negocjacjach oraz pomagamy w prawidłowym zawarciu umowy. Przygotowujemy też stosowne zabezpieczenia umów.

Opracowujemy  wzory umów dla prowadzonej przez naszych Klientów działalności, dbając o to aby realizowały cele Klienta, zabezpieczały jego interesy i nie zawierały klauzul niedozwolonych.

W umowach związanych z nabyciem, utrzymaniem lub wdrożeniem systemów IT zwracamy uwagę na to jak zapewnić bezpieczeństwo nabycia autorskich praw i swobody w dysponowaniu nimi. Uwzględniamy uwarunkowania i zalecenia dotyczące podmiotów wykorzystujących w tym celu tzw. środki publiczne. Posiadamy szerokie, praktyczne doświadczenia z tego zakresu.

Weryfikując, sporządzając umowy w obrocie międzynarodowym wykorzystujemy Międzynarodowe Reguły Handlu, w tym Incoterms określające warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Korzystamy z zasad prawa kontraktowego w prawie anglosaskim (w tym m.in.: w systemie prawa common law) oraz w prawie romańsko-germańskim.

Partner kierujący praktyką:

Monika Drab-Grotowska

T: +48 22 628 33 79
F: +48 22 628 14 55
K: +48 691 056 465
monika@dja-legal.pl