Transfer technologii i komercjalizacja B+R

Zapewniamy wszechstronną obsługę prawną procesu transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych. Świadczymy doradztwo prawne z zakresu transferu technologii na rzecz przedsiębiorców, uczelni wyższych, instytutów badawczych oraz innych  jednostek naukowych i badawczych. Usługi  doradcze w sprawach transferu technologii obejmują w szczególności:

  • opracowywanie  wewnętrznych regulacji prawnych w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej w jednostkach naukowych i badawczych;
  • doradztwo przy wyborze optymalnego modelu i  struktury procesu komercjalizacji B+R;
  • opracowywanie i opiniowanie projektów umów z zakresu transferu praw na dobrach niematerialnych;
  • tworzenie spółek typu spin-off oraz  spin-out;
  • udział w negocjacjach i wsparcie prawne przy rozwiązywaniu sporów w sprawach transferu technologii.

Partner kierujący praktyką:

Bartłomiej Achler

T: +48 22 628 33 79
F: +48 22 628 14 55
K: +48 600 266 691
bartlomiej.achler@dja-legal.pl