Szkolenia

Niezależnie od prowadzonej na rzecz Klientów pomocy prawnej, od lat (m.in. w ramach Akademii Stosowania Prawa www.akademiastosowaniaprawa.com.pl/) prowadzimy także działalność szkoleniową.

Jest ona dla nas szczególnie ważna. W kameralnych grupach, w komfortowych warunkach, z bardzo dobrymi materiałami autorskimi, które przekazujemy Uczestnikom, prowadzimy prawdziwe warsztaty z danej dziedziny prawa. Podczas warsztatów każdy z Uczestników może zadać pytania, skonsultować swój problem z Wykładowcą, wymienić poglądy, zawrzeć znajomości, które później często przeradzają się w stałe kontakty biznesowe i towarzyskie. Z wieloma Uczestnikami pozostajemy nie tylko w relacjach zawodowych, ale także przyjacielskich.

Wyróżnia nas fakt, że nie jesteśmy typową firmą szkoleniową, która tylko organizuje szkolenia, ale jako, że sami jesteśmy wykładowcami, łączymy funkcję organizatorów i wykładowców, stąd przygotowując szkolenie najlepiej wiemy jak dostosować jego program, organizację, materiały do potrzeb tematu szkolenia oraz Uczestników.

Do grona osób prowadzących nasze zajęcia należą profesjonalni prawnicy, którzy na co dzień zajmują się świadczeniem pomocy prawnej dla wymagających korporacji i klientów indywidualnych. Przekazują oni wiedzę teoretyczną i praktyczną, krok po kroku analizując najtrudniejsze zagadnienia. Pomagają w rozwiązaniu problemów interpretacyjnych. Sugerują prawidłowe rozwiązania bez nadmiernego zagłębiania się w aspekty teoretyczne. W czasie zajęć przedstawiamy minimum teorii, natomiast koncentrujemy się na podawaniu przykładów i rozwiązywaniu ćwiczeń.

Szkolenia realizujemy zarówno w formule szkoleń „otwartych”, jak i szkoleń „zamkniętych” na zlecenie jednego Klienta.

Partner kierujący praktyką:

Monika Drab-Grotowska

T: +48 22 628 33 79
F: +48 22 628 14 55
K: +48 691 056 465
monika@dja-legal.pl