Spory sądowe i arbitraż

Procesy są jedną z najważniejszych specjalizacji naszej Kancelarii. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu sporów wszechstronnie oceniamy ryzyko każdego sporu. Mając świadomość wysokich wymogów formalnych i częstych zmian przepisów proceduralnych, każdy proces traktujemy indywidualnie, według najwyższych standardów obowiązujących profesjonalnych pełnomocników i obrońców. Rzetelnie informujemy o szansach pozytywnego zakończenia sprawy, aby Klient mógł podjąć przemyślaną decyzję o wdaniu się w spór lub o innej formie jej zakończenia. Zatrudnieni w naszej Kancelarii prawnicy posiadają szeroką wiedzę oraz doświadczenie zawodowe, co jest gwarancją poprawności i rzetelności w opracowywaniu strategii i prowadzeniu procesu.

Z powodzeniem reprezentujemy Klientów w licznych postępowaniach obejmujących:

  • procesy sądowe z zakresu prawa gospodarczego – w tym sprawy o zapłatę, nieuczciwą konkurencję, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów;
  • postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie spraw dotyczących rynku finansowego;
  • postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą w zakresie spraw dotyczących zamówień publicznych;
  • procesy sądowe dotyczące prawa pracy – obejmują reprezentowanie pracodawców a także pracowników w procesach pracowniczych, w tym o odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę, za nierówne traktowanie, za stosowanie mobbingu, z zakazu konkurencji, o niewypłacone wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, o niewypłaconą premię;
  • procesy sądowe dotyczące prawa karnego – obejmują reprezentowanie we wszelkiego rodzaju procesach karnych, w tym karno-skarbowych, karno-gospodarczych w charakterze obrońców, jak również w charakterze pełnomocników oskarżycieli posiłkowych;
  • procesy sądowe dotyczące szeroko rozumianego prawa cywilnego – należą do nich głównie sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wyrządzoną szkodę zarówno osobom fizycznym, jak i firmom, o ochronę dóbr osobistych, a także rozwód, separację, podział majątku, stwierdzenie nabycia spadku.
  • karne  w tym “white collars crimes”

Partner kierujący praktyką:

Bartłomiej Achler

T: +48 22 628 33 79
F: +48 22 628 14 55
K: +48 600 266 691
bartlomiej.achler@dja-legal.pl