Prawo żywnościowe

Dostrzegając potrzebę zapewnienia podmiotom z branży spożywczej wysokospecjalistycznego doradztwa prawnego, wyodrębniliśmy dziedzinę prawa żywnościowego jako odrębny obszar praktyki naszej Kancelarii, nawiązując jednocześnie od listopada 2013 roku stałą współpracę z firmą IGI Food Consulting Sp. z o.o.  jako wiodącą firmą doradczą z zakresu prawa żywnościowego.

We współpracy z IGI Food Consulting Sp. z o.o.  zapewniamy wszechstronne doradztwo prawne w sprawach związanych ze stosowaniem krajowych i wspólnotowych regulacji z zakresu prawa żywnościowego. Nasze wsparcie obejmuje również związane z działalnością podmiotów branży spożywczej zagadnienia prawa cywilnego, administracyjnego i handlowego.

Podmiotom branży spożywczej oferujemy profesjonalną pomoc prawną w przypadku, gdy wystąpi konieczność dochodzenia praw w postępowaniach wobec organów kontrolujących oraz w procesach sądowych. Zapewniamy zatem także:

  • reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych przed Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, Inspekcją Handlową, Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Weterynaryjną i innymi organami urzędowej kontroli żywności,
  • reprezentowanie  w sprawach karnych,
  • reprezentowanie w postępowaniach z zakresu ochrony praw na dobrach niematerialnych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji,
  • reprezentowanie w postępowaniach sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • a także reprezentowanie w postępowaniach związanych wprowadzeniem do obrotu środków spożywczych (zezwolenia i autoryzacje).

Wierzymy, że połączenie kompetencji umożliwi Państwu skorzystanie ze skumulowanych, wieloletnich doświadczeń eksperckich firmy IGI Food Consulting, jak również z wiedzy, talentu i doświadczeń partnerów naszej Kancelarii jako pełnomocników procesowych.

http://www.igifc.pl/