Prawo zamówień publicznych

Świadczymy obsługę prawną przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych. doradzamy naszym Klientom w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, we wszystkich stadiach postępowania, w zakresie prawnych aspektów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Opracowujemy i opiniujemy umowy konsorcjum dla potrzeb ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

Zapewniamy wsparcie prawne we wszystkich sprawach związanych z realizacją zawartych umów poprzez zapewnienie nadzoru prawnego nad prawidłową realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego. Pomagamy w rozwiązywaniu sporów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami. Zapewniamy wsparcie prawne w postępowaniach odwoławczych i skargowych.

Partner kierujący praktyką:

Monika Drab-Grotowska

T: +48 22 628 33 79
F: +48 22 628 14 55
K: +48 691 056 465
monika@dja-legal.pl