Prawo własności intelektualnej

Doradzamy klientom jak należycie chronić własność intelektualną jako jedną z największych wartości firm. Zwracamy uwagę  jak zapewnić  bezpieczeństwo nabycia autorskich praw majątkowych w różnego rodzaju umowach (w tym od zleceniobiorców czy podwykonawców lub w ramach transakcji M&A). Opiniujemy i sporządzamy umowy w zakresie transferu praw na dobrach niematerialnych.

Doradzamy twórcom i artystom w zakresie negocjowania umów z producentami i wydawcami, w tym umów związanych z produkcją audiowizualną, a także producentom i współtwórcom utworów audiowizualnych w zakresie ochrony ich praw.

W dziedzinie ochrony własności intelektualnej doradzamy w zakresie przygotowania, negocjacji lub weryfikacji umów licencyjnych i producenckich.  Doradzamy również w zakresie wdrożeń IT.

Prowadzimy analizy prawne i dostarczamy rozwiązania w zakresie ochrony wzorów użytkowych, tajemnic handlowych, know-how oraz praw autorskich.

Zapewniamy wsparcie prawne w negocjacjach i sporach sądowych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Partner kierujący praktyką:

Edyta Juszczyńska

T: +48 22 628 33 79
F: +48 22 628 14 55
K: +48 602 172 566
edyta.juszczynska@dja-legal.pl