Prawo pracy indywidualne i zbiorowe

W zakresie prawa pracy, Kancelaria świadczy usługi doradztwa, które mają nie tylko charakter prawny, ale przede wszystkim biznesowy. Ich celem jest bowiem wybór najkorzystniejszych rozwiązań. Mając to na uwadze Kancelaria pomaga Zarządom i innym przedstawicielom firm w podjęciu decyzji biznesowych, a działom personalnym – w kształtowaniu polityki personalnej i rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych zgodnie z celami i wymogami biznesowymi oraz etycznymi firmy.

Na rzecz naszych Klientów prowadzimy doradztwo w zakresie prawa pracy od zatrudniania pracowników do rozwiązywania z nimi umów o pracę, wdrażamy procedury zwolnień indywidualnych i grupowych, przygotowujemy w tym zakresie strategie i wszelkie dokumenty, ustalamy i pomagamy wdrożyć programy dobrowolnych odejść pracowników (tzw. PDO), a także programy motywacyjne (tzw. MBO) dla kadry kierowniczej.

Na życzenie Klientów doradzamy w wyborze najkorzystniejszej formy zatrudnienia, przygotowujemy umowy o pracę, o zakazie konkurencji, o powierzeniu mienia, formułujemy harmonogramy czasu pracy w różnych systemach czasu pracy, opracowujemy regulaminy pracy, wynagrodzeń i inne akty prawa obowiązujące u pracodawcy, w tym wewnętrzne kodeksy (np. Dress Code) oraz  procedury antymobbingowe.

Posiadamy także szerokie doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej oraz kierowaniu tych pracowników i osób niebędących pracownikami agencji pracy tymczasowej do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika.

Zapewniamy audyty dotyczące np. rozliczania czasu pracy czy weryfikacji obowiązujących w firmie wzorów dokumentów pracowniczych (umów, regulaminów) pod katem zabezpieczeń na wypadek ewentualnych roszczeń w procesach sądowych.

Kadrze menedżerskiej pomagamy w zakresie przygotowywania, negocjowania, zabezpieczania kontraktów menedżerskich wraz z doradztwem w tym zakresie.

Świadczymy pomoc prawną w prowadzeniu dialogu ze związkami zawodowymi, radami pracowników. Uczestniczymy w negocjowaniu układów zbiorowych i pakietów społecznych, prowadzimy procesy restrukturyzacji pracowniczej od doboru taktyki przez firmę, poprzez uzgodnienia z organizacjami związkowymi, aż do przygotowania wszelkiej dokumentacji wraz z jej wdrożeniem.

Partner kierujący praktyką:

Monika Drab-Grotowska

T: +48 22 628 33 79
F: +48 22 628 14 55
K: +48 691 056 465
monika@dja-legal.pl