Prawo pracy indywidualne i zbiorowe

W zakresie prawa pracy, Kancelaria świadczy usługi doradztwa od zatrudnienia do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, w tym m.in:

 • pomagamy wybrać najkorzystniejszą formę zatrudnienia danego pracownika
 • pomagamy skonstruować ofertę zatrudnienia tak, aby nie naruszyć zasad równego traktowania i zakazu dyskryminacji
 • piszemy umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazach konkurencji, umowy o powierzeniu mienia pracownikowi,
 • przygotowujemy umowy z prawami autorskimi i dokumentacje do ich rozliczenia
 • opracowujemy regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń, regulaminy świadczeń socjalnych, procedury antymobbingowe w firmie
 • wdrażamy procedury zwolnień indywidualnych i grupowych, przygotowujemy w tym zakresie strategie i wszelkie dokumenty
 • kadrze kierowniczej pomagamy w zakresie przygotowywania, negocjowania, zabezpieczania kontraktów menedżerskich wraz z doradztwem w tym zakresie
 • weryfikujemy i tworzymy harmonogramy czasu pracy we wszystkich systemach czasu pracy
 • przygotowujemy dokumenty związane z ochroną danych osobowych pracownika
 • pomagamy wdrożyć RODO dla działów kadr/HR
 • uczestniczymy w negocjowaniu układów zbiorowych i pakietów społecznych, prowadzimy procesy restrukturyzacji pracowniczej od doboru taktyki przez firmę, poprzez uzgodnienia z organizacjami związkowymi, aż do przygotowania wszelkiej dokumentacji wraz z jej wdrożeniem
 • świadczymy pomoc prawną w prowadzeniu dialogu ze związkami zawodowymi, radami pracowników
 • zapewniamy audyty dotyczące np. rozliczania czasu pracy czy weryfikacji obowiązujących w firmie wzorów dokumentów pracowniczych (umów, regulaminów) pod katem zabezpieczeń na wypadek ewentualnych roszczeń w procesach sądowych

Nasze usługi mają nie tylko charakter prawny, ale przede wszystkim biznesowy. Ich celem jest bowiem wybór najkorzystniejszych rozwiązań. Mając to na uwadze Kancelaria pomaga Zarządom i innym przedstawicielom firm w podjęciu decyzji biznesowych, a działom personalnym – w kształtowaniu polityki personalnej i rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych zgodnie z celami i wymogami biznesowymi oraz etycznymi firmy.

Zapraszamy również do zorganizowania szkolenia w firmie z nowego Prawa pracy oraz RODO !

Partner kierujący praktyką (specjalista ds. prawa pracy):

Monika Drab-Grotowska

T: +48 22 628 33 79
F: +48 22 628 14 55
K: +48 691 056 465
monika@dja-legal.pl