Prawo medyczne

Kancelaria zdobyła unikatowe na rynku usług prawniczych doświadczenie w zakresie pomocy prawnej świadczonej na rzecz podmiotów leczniczych obejmujące:

  • kompleksową obsługę prawną podmiotów leczniczych w tym między innymi w zakresie zasad wykonywania działalności leczniczej, ustalania, opiniowania i rozliczania czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych, przygotowywanie wszelkich kontraktów i regulaminów),
  • restrukturyzację finansową (zobowiązań) i organizacyjną (w tym pracowniczą) podmiotów leczniczych,
  • doradztwo w sprawach związanych z ochroną praw pacjenta,
  • zagadnienia związane z odpowiedzialnością cywilną i karną za błędy medyczne;
  •  reprezentację procesową w sprawach o błędy medyczne w sprawach cywilnych oraz karnych;
  • pomoc prawną w tworzeniu, przekształcaniu i likwidacji podmiotów leczniczych,
  • pomoc prawną w zawiązywaniu indywidualnych oraz grupowych praktyk lekarskich,
  • reprezentacja w sporach z Narodowym Funduszem Zdrowia;
  • problematykę ochrony danych osobowych w placówkach służby zdrowia;
Partner kierujący praktyką:

Bartłomiej Achler

T: +48 22 628 33 79
F: +48 22 628 14 55
K: +48 600 266 691
bartlomiej.achler@dja-legal.pl