Prawo medyczne

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa medycznego obejmujące m.in.:

  • kompleksową obsługę prawną podmiotów leczniczych w tym między innymi w zakresie zasad wykonywania działalności leczniczej, ustalania, opiniowania i rozliczania czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych, przygotowywanie wszelkich kontraktów i regulaminów),
  • doradztwo w sprawach związanych z ochroną praw pacjenta;
  • pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń z tytułu błędów medycznych;
  • występowanie w postępowaniach karnych związanych z błędami medycznymi;
  • reprezentację podmiotów leczniczych w sporach z Narodowym Funduszem Zdrowia;
  • problematykę ochrony danych osobowych w placówkach służby zdrowia

Zapraszamy również do lektury naszego bloga o prawach pacjenta i błędach medycznych Prawnik w szpitalu 

Partner kierujący praktyką:

Bartłomiej Achler

T: +48 22 628 33 79
F: +48 22 628 14 55
K: +48 600 266 691
bartlomiej.achler@dja-legal.pl