Prawo medyczne

Kancelaria zdobyła unikatowe na rynku usług prawniczych doświadczenie w zakresie pomocy prawnej świadczonej na rzecz podmiotów leczniczych obejmujące:

  • kompleksową obsługę prawną podmiotów leczniczych w tym między innymi w zakresie zasad wykonywania działalności leczniczej, ustalania, opiniowania i rozliczania czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych, przygotowywanie wszelkich kontraktów i regulaminów),
  • restrukturyzację finansową (zobowiązań) i organizacyjną (w tym pracowniczą) podmiotów leczniczych,
  • zagadnienia związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą podmiotu leczniczego (personelu medycznego) za nienależyte udzielanie świadczeń zdrowotnych,
  • pomoc prawną w tworzeniu, przekształcaniu i likwidacji podmiotów leczniczych,
  • pomoc prawną w zawiązywaniu indywidualnych oraz grupowych praktyk lekarskich,
  • pomoc prawną w zakresie zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
  • reprezentacja w sporach z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Partner kierujący praktyką:

Monika Drab-Grotowska

T: +48 22 628 33 79
F: +48 22 628 14 55
K: +48 691 056 465
monika@dja-legal.pl