Prawo konkurencji

Zapewniamy doradztwo w zakresie praktyk ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, jak również w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji.Analizujemy podejmowane i planowane przez naszych Klientów działania  w aspekcie ich zgodności z prawem oraz doradzamy rozwiązania zgodne z prawem, przyjmując za priorytet zapobieganie naruszeniom prawa przez naszych Klientów ale też ochronę naszych Klientów przed nieuczciwymi praktykami ze strony innych przedsiębiorców.

Uczestniczymy w negocjacjach i reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach  przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz  w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu ochrony konkurencji.

Partner kierujący praktyką:

Bartłomiej Achler

T: +48 22 628 33 79
F: +48 22 628 14 55
K: +48 600 266 691
bartlomiej.achler@dja-legal.pl