Prawo karne

Świadczymy wszechstronną pomoc prawną w sprawach związanych z prawem karnym i prawem karnym skarbowym. Zapewniamy wszechstronną pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania karnego lub karnoskarbowego, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak  i w postępowaniach przed sądem. Reprezentujemy naszych Klientów również w postępowaniach wykroczeniowych oraz w sprawach w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Specjalizujemy się w sprawach z dziedziny prawa medycznego oraz przestępczości z zakresu tzw. white collar crimes.

Dostarczamy rozwiązań pozwalających na zapobieżenie naruszeniom prawa lub minimalizację tego rodzaju ryzyka. Sporządzamy opinie i ekspertyzy w sprawach dotyczących prawnokarnych aspektów prowadzonej przez naszych Klientów działalności.

Reprezentujemy naszych Klientów we wszystkich stadiach postępowania karnego.Zapewniamy wsparcie prawne poprzez udział w charakterze obrońcy, pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżyciela prywatnego na każdym etapie postępowania.

 

Partner kierujący praktyką:

Bartłomiej Achler

T: +48 22 628 33 79
F: +48 22 628 14 55
K: +48 600 266 691
bartlomiej.achler@dja-legal.pl