Prawo karne gospodarcze

Wśród licznych ryzyk, z jakimi związane jest prowadzenie działalności biznesowej, szczególnie dotkliwą dla przedsiębiorców jest coraz bardziej zauważalna ingerencja prawa karnego w dziedzinę stosunków gospodarczych. Dostrzegając potrzebę zapewnienia przedsiębiorcom kompleksowej ochrony prawnej w zakresie prawno karnych aspektów prowadzonej przez nich działalności, wyodrębniliśmy dziedzinę prawa karnego gospodarczego jako odrębny obszar praktyki.Świadczymy wszechstronną pomoc prawną w sprawach związanych z przestępczością gospodarczą i prawem karnym skarbowym. Doradzamy naszym Klientom na wszystkich etapach procesu decyzyjnego przy planowaniu i realizacji operacji gospodarczych. Posiadając szeroką wiedze na temat funkcjonowania podmiotów gospodarczych  dostarczamy rozwiązań pozwalających na zapobieżenie naruszeniom prawa lub minimalizację tego rodzaju ryzyka.

Reprezentujemy naszych Klientów we wszystkich stadiach postępowania karnego w sprawach z zakresu tzw. white collar crimes. Zapewniamy wsparcie prawne poprzez udział w charakterze obrońcy, pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżyciela prywatnego na każdym etapie postępowania.

 

Partner kierujący praktyką:

Bartłomiej Achler

T: +48 22 628 33 79
F: +48 22 628 14 55
K: +48 600 266 691
bartlomiej.achler@dja-legal.pl