Prawo autorskie

Doradzamy klientom jak należycie chronić własność intelektualną jako jedną z największych wartości firm. Zwracamy uwagę na to jak zapewnić  jak zapewnić bezpieczeństwo nabycia autorskich praw majątkowych w różnego rodzaju umowach (w tym od zleceniobiorców czy podwykonawców lub w ramach transakcji M&A). Opiniujemy i sporządzamy umowy w zakresie transferu praw na dobrach niematerialnych.

Doradzamy twórcom i artystom w zakresie negocjowania umów z producentami i wydawcami, w tym umów związanych z produkcją audiowizualną,  a także producentom i współtwórcom utworów audiowizualnych w zakresie ochrony ich praw.

W dziedzinie ochrony własności intelektualnej doradzamy w zakresie przygotowania, negocjacji lub weryfikacji umów licencyjnych, umów dotyczących wdrożeń IT,  producenckich,  dystrybucyjnych i wydawniczych, agencyjnych, franczyzowych i outsourcingowych, sponsorskich, marketingowych i reklamowych.

Prowadzimy analizy prawne i dostarczamy rozwiązania w zakresie ochrony wzorów użytkowych, tajemnic handlowych, know-how oraz praw autorskich.

Zapewniamy wsparcie prawne w negocjacjach i sporach sądowych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej.