TFI i fundusze inwestycyjne

Jedną ważnych dziedzin naszej specjalizacji jest kompleksowa obsługa towarzystw funduszy inwestycyjnych i zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych. Zapewniamy obsługę prawną od etapu tworzenia, poprzez zapewnienie pełnej obsługi prawnej funkcjonującego już towarzystwa zarządzającego różnymi rodzajami funduszy inwestycyjnych na współpracy w rozwijaniu nowych produktów i likwidacji „starych” kończąc.

Reprezentujemy klientów w postępowaniu przed KNF o udzielenie wymaganych prawem zgód na rozpoczęcie działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych i utworzenie funduszu, jak również w postępowaniu przed sądami rejestrowymi.

W bieżącej działalności funduszy inwestycyjnych świadczymy obsługę prawną w zakresie wszystkich rodzajów funduszy inwestycyjnych, tj. funduszy inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych oraz zamkniętych, a także w zakresie szczególnych konstrukcji funduszy inwestycyjnych (fundusze z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, fundusze parasolowe, podstawowe i powiązane) i szczególnych typów funduszy inwestycyjnych (rynku pieniężnego, portfelowe, sekurytyzacyjne, aktywów niepublicznych).

Partner kierujący praktyką:

Edyta Juszczyńska

T: +48 22 628 33 79
F: +48 22 628 14 55
K: +48 602 172 566
edyta.juszczynska@dja-legal.pl