Papiery wartościowe

Doradzamy w zakresie emisji i obrotu papierami wartościowymi, dłużnymi i udziałowymi, w tym również w ramach oferty publicznej.

Sporządzamy ekspertyzy i opinie prawne w sprawach z zakresu prawa papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, a także uregulowań prawnych rynku kapitałowego.

Partner kierujący praktyką:

Edyta Juszczyńska

T: +48 22 628 33 79
F: +48 22 628 14 55
K: +48 602 172 566
edyta.juszczynska@dja-legal.pl