Firmy inwestycyjne

Firmom inwestycyjnym i domom maklerskim oferujemy kompleksowe doradztwo prawne. Świadczymy pomoc prawną zarówno na etapie tworzenia podmiotów, przez uzyskanie stosownych zezwoleń na zapewnieniu obsługi prawnej funkcjonującego już podmiotu kończąc.

Doradzając przy tworzeniu podmiotu i uzyskiwaniu licencji KNF, świadczymy pomoc prawną w szczególności przy: wyborze odpowiedniej formy prawnej oraz utworzeniu i podmiotu, w tym sporządzeniu statutu, uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców; opracowaniu regulaminów i procedur wewnętrznych wymaganych przepisami prawa i zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami i wymogami regulatora.

W bieżącej działalności firm inwestycyjnych oferujemy pełną obsługę korporacyjną doradztwo przy bieżącej współpracy z organami nadzoru, organami administracji oraz sądami.

Oprócz doradztwa związanego z działalnością maklerską, doradzamy w pozostałych dziedzinach leżących poza podstawowym obszarem działalności firm inwestycyjnych w zakresie , w jaki kancelaria świadczy pomoc prawną w innych aspektach biznesowych.

Partner kierujący praktyką:

Edyta Juszczyńska

T: +48 22 628 33 79
F: +48 22 628 14 55
K: +48 602 172 566
edyta.juszczynska@dja-legal.pl