Czym się zajmujemy

 • Spory sądowe i arbitraż
 • Prawo medyczne
 • Prawo spółek, fuzje i przejęcia
 • Papiery wartościowe i rynki kapitałowe
 • Prawo pracy indywidualne i zbiorowe
 • Umowy w obrocie krajowym i międzynarodowym
 • Prawo karne gospodarcze
 • Transfer technologii i komercjalizacja B+R
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo konkurencji
 • Szkolenia