VIII Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej Spółek z o.o. i S.A.

23-24 kwietnia 2015r., Warszawa: Skuteczne i funkcjonalne rozwiązania w 2015r. w zakresie działania Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy/Zgromadzeń Wspólników…

Broszura VIII Forum Biura… ZOBACZ >>>