NOWA USTAWA O OBLIGACJACH – WARSZTATY DLA EMITENTÓW I INWESTORÓW

Pod koniec listopada 2014 r., Sejm RP przyjął projekt nowej ustawy o obligacjach. Przyjęta przez Sejm ustawa ma zastąpić ustawę o obligacjach z 1995 roku i powinna wejść w życie w lipcu 2015 r.

Nowa  regulacja jest znaczenie bardziej obszerna od obecnie obowiązującej. Wprowadza nowe instrumenty i instytucje, doprecyzowuje regulacje w zakresie dokumentacji emisyjnej obligacji.

RAMOWY PROGRAM
1. Podstawowe regulacje dotyczące emisji obligacji:
a. kto może emitować obligacje według nowelizowanej ustawy – porównanie do obecnego stanu prawnego;
b. czym są obligacje wieczyste?, kto może je emitować?, co zyskuje emitent?
2. Jak prawidłowo przygotować dokumentację emisyjną obligacji według nowych przepisów, w szczególności, jak skonstruować warunki emisji, zabezpieczając jednocześnie biznesowe cele emitenta;
3. Zabezpieczenia obligacji według nowych przepisów –  co się zmieni, jaka będzie rola i odpowiedzialność administratora zabezpieczeń;
4. Zgromadzenie Obligatariuszy;
a. zasady działania;
b. kompetencje zgromadzenia obligatariuszy;
c. dla kogo jest korzystne ustanowienie zgromadzenia obligatariuszy.

Proponujemy dedykowane warsztaty (zamknięte) dla emitentów i potencjalnych emitentów obligacji. Z uwagi na zamknięty charakter szkolenia jego program może również koncentrować się na zabezpieczeniu interesów potencjalnych inwestorów.

Warsztaty pozwolą zapoznać się ze nowymi regulacjami dotyczącymi emisji obligacji, ze szczególnym naciskiem na nowe standardy w zakresie dokumentacji emisyjnej obligacji, zabezpieczeń oraz kompetencji i trybu działania zgromadzenia obligatariuszy.

PROWADZĄCA
Edyta Juszczyńska, radca prawny.
Od początku swojej praktyki zawodowej związana z rynkiem kapitałowym. Posiada bogate doświadczenie w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych, emisji papierów wartościowych w szczególności obligacji, w tym zagadnień związanych z restrukturyzacją zadłużenia przedsiębiorców wynikającego z/lub związanego z emisjami obligacji.