ROZPORZĄDZENIE MAR – REWOLUCJA, CZY TYLKO EWOLUCJA W OBOWIĄZKACH INFORMACYJNYCH? 

Począwszy od 3 lipca 2016 r. emitenci będą musieli stosować tzw. Rozporządzenie MAR, które zasadniczo zmienia dotychczasowy kształt obowiązków informacyjnych spółek publicznych (również tych notowanych na Catalyst lub emitujących obligacje notowane na BondSpot). Czytaj więcej »

VIII Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej Spółek z o.o. i S.A.

23-24 kwietnia 2015r., Warszawa: Skuteczne i funkcjonalne rozwiązania w 2015r. w zakresie działania Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy/Zgromadzeń Wspólników… Czytaj więcej »

NOWA USTAWA O OBLIGACJACH – WARSZTATY DLA EMITENTÓW I INWESTORÓW

Pod koniec listopada 2014 r., Sejm RP przyjął projekt nowej ustawy o obligacjach. Przyjęta przez Sejm ustawa ma zastąpić ustawę o obligacjach z 1995 roku i powinna wejść w życie w lipcu 2015 r. Czytaj więcej »